Od svého založení jako malého nizozemského vydavatele v roce 1880 byl Elsevier svědkem neustálých změn ve světě a způsobu sdílení informací. V cestě k tomu, aby se stali moderní globální informační analytickou společností, se Elsevier vždy přizpůsoboval a předvídal před postavené výzvy. Přesto vždy zůstali věrni hlavním hodnotám. Ať už se jedná o vydávání encyklopedií nebo pomoc vědcům při důležitých rozhodnutích, cílem Elsevieru je hrát klíčovou roli při rozvoji poznání.

Historie Elsevieru odráží sérii spoluprací s vědeckými vizionáři - od Juliuse Verna po Stephena W. Hawkinga - které položily základy vědeckého a lékařského vydavatelství. Z tradiční společnosti produkující statické texty a obrázky se Elsevier vyvinul v podnik, který aktivně využívá technologie k pomoci vědcům a zdravotnickým profesionálům při důležitých rozhodnutích ve všech oblastech jejich práce. Jak společnost postupuje vpřed, zůstává základní motto stále aktuální: Non Solus - Nejsme sami.